O DICA

Cyfrowy Ambasador Kultury

Pomysł na projekt powstał dzięki wcześniejszym doświadczeniom partnerów współpracujących ze sobą w ramach projektu Cultural Ambassador Target Loneliness through Intercultural Dialogue (CATLID). Projekt ten został wdrożony podczas pandemii
COVID-19, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, jak korzystne byłoby dla naszej grupy docelowej rozwijanie umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych.

Ogólnym celem projektu jest stworzenie nowego, innowacyjnego, kreatywnego i cyfrowego podejścia, aby umożliwić grupie docelowej projektu ( osoby z różnych środowisk kulturowych) stać się cyfrowymi ambasadorami kultury i edukatorami społecznymi oraz wykorzystać zdobytą wiedzę, aby pozytywnie przyczynić się do dialogu międzykulturowego w społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie platform cyfrowych do podnoszenia świadomości na temat równości i dialogu międzykulturowego.

Dzięki ścisłej współpracy sześciu partnerów z doświadczeniem międzynarodowym projekt zrealizuje następujące kroki:

  • Zaprojektowanie kursu szkoleniowego
  • Rekrutacja w krajach partnerskich ośmiu uczestników z co najmniej czterech środowisk kulturowych, aby pilotować zaprojektowany kurs szkoleniowy
  • Poprzez szkolenie i wsparcie partnerów uczestnicy staną się Ambasadorami Społeczności Cyfrowych. Uczestnicy z każdej grupy kulturowej będą musieli przygotować podczas szkolenia pilotażowego jednostronicowy skrypt przedstawiający ich kulturę. Na podstawie tych scenariuszy stworzymy treści wideo w sześciu językach. Będą one rozpowszechniane za pośrednictwem dedykowanej platformy, a materiały te będą mogły być wykorzystywane przez naszą grupę docelową w działaniach ambasadorów społeczności cyfrowej.
  • Ambasadorzy społeczności cyfrowej angażują się w różne środowiska cyfrowe, aby dzielić się swoją kulturą i podnosić świadomość wśród swoich odbiorców, którzy pochodzą ze społeczności biznesowej, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i osób, które borykają się z samotnością.
  • Z tą ostatnią grupą partnerzy będą wspierać stałą współpracę z korzyścią dla uczestników szkoleń w ramach projektu i osób borykających się z samotnością.
  • Opracowanie portfolio audio i wideo przykładów dobrych praktyk w zakresie tematów projektu, które opierają się na realizacji projektu.
  • Organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez poświęconych wiedzy cyfrowej, goszczonych przez uczących się uczestników i zainteresowane strony.