Sześciu partnerów z różnych krajów europejskich – Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Polski i Austrii – połączyło siły w ramach projektu CATLID – Cultural Ambassadors Target Loneliness through Intercultural Dialogue, aby szkolić i podnosić kwalifikacje osób z różnych środowisk kulturowych mieszkających w ich krajach, aby stać się edukatorami społecznymi, którzy będą źródłem dialogu międzykulturowego w społecznościach lokalnych.

Szkolenie Catlid zapewniło uczestnikom umiejętności prezentacyjne, zwiększoną świadomość kulturową, wzrost pewności siebie i umiejętności komunikacyjne. Oprócz ram szkoleniowych projekt składał się z serii audiowizualnych studiów przypadków dobrych praktyk oraz Podręcznika technik kreatywnego radzenia sobie z samotnością poprzez dialog międzykulturowy, który może być wykorzystywany jako źródło do opracowywania nowych pomysłów i podejść do kreatywnego zaangażowania.

Projekt ten został wdrożony podczas kryzysu COVID-19, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, jak korzystne byłoby dla naszej grupy docelowej rozwijanie umiejętności w zakresie narzędzi cyfrowych. Dlatego zaprojektowaliśmy kontynuację – projekt DICA, aby stworzyć nowe, innowacyjne, kreatywne i cyfrowe podejście, aby umożliwić ludziom z różnych środowisk kulturowych stać się cyfrowymi ambasadorami kultury i edukatorami społeczności oraz wykorzystać zdobytą wiedzę, aby pozytywnie przyczynić się do dialogu międzykulturowego w społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie platform cyfrowych do podnoszenia świadomości na temat równości i różnorodności oraz takiego samego podnoszenia świadomości wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza tych osób, które borykają się z samotnością w życiu codziennym.

Europejskie ramy działania na rzecz dziedzictwa kulturowego stwierdzają, że „dialog międzykulturowy ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia konfliktów i marginalizacji obywateli ze względu na ich tożsamość kulturową”, podczas gdy w kwestii samotności Eurostat stwierdził (czerwiec 2017 r.), że „6% ludności UE nie ma nikogo, kogo mogłaby poprosić o pomoc, gdyby jej potrzebowała”. Badanie przeprowadzone przez Statista (19/03/21, +23 tys. respondentów w wieku 16 lat i starszych) wskazuje, że około 33% dorosłych doświadczyło poczucia samotności na całym świecie (36% we Francji, 34% w Wielkiej Brytanii, 27% w Hiszpanii, 25% w Szwecji i 23% w Polsce). Fakty te zostały podkreślone przez niedawny kryzys COVID-19.

Wyniki projektu CATLID i DICA są dostępne na tej stronie internetowej w sekcjach ” Training Framework”, „Digital Training Course”, a także na kanale CATLID youTube i na platformie edukacyjnej „My Green Training Box”.