O CATLID

Ambasadorzy kultury zwalczają samotność poprzez dialog międzykulturowy

Nasze środowisko kulturowe szybko się zmienia i staje się coraz bardziej zróżnicowane. Coraz więcej osób żyje w „wielokulturowej” normalności i musi radzić sobie z własną wielokulturową przynależnością. Celem dialogu międzykulturowego jest nauka pokojowego i konstruktywnego współistnienia w wielokulturowym świecie oraz rozwijanie poczucia wspólnoty i przynależności. Dialog międzykulturowy jest koniecznością naszych czasów.

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do dialogu międzykulturowego poprzez aktywne dążenie do integracji i zbliżania ludzi.

W tym celu zaangażujemy dorosłych uczniów z grup mniejszościowych i pomożemy im poprawić umiejętności prezentacyjne, aby mogli dzielić się swoim pochodzeniem kulturowym z lokalną społecznością i stać się ambasadorami społeczności.

Główne etapy projektu CATLID:

  • Opracowanie kursu szkoleniowego w celu zapewnienia migrantom umiejętności zostania edukatorami społeczności i dzielenia się swoim tłem kulturowym.
  • Pilotaż kursu szkoleniowego z uczestnikami i przeprowadzenie serii warsztatów dialogu międzykulturowego, aby mogli zaangażować się i dzielić z firmami, sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi.
  • Przeprowadzenie warsztatów dialogu międzykulturowego (Knowledge Parties) dla migrantów w celu podzielenia się z osobami borykającymi się z samotnością i ułatwienia ciągłego zaangażowania.
  • Stworzenie serii audiowizualnych studiów przypadków dobrych praktyk w celu promowania metodologii projektu.
  • Opracowanie i opublikowanie serii audiowizualnych studiów przypadków dobrych praktyk w celu promowania metodologii projektu.
  • Opracowanie i opublikowanie podręcznika technik kreatywnego radzenia sobie z samotnością poprzez dialog międzykulturowy, który może być wykorzystywany jako źródło nowych pomysłów i podejść do kreatywnego zaangażowania.